Η τοποθεσία σας δείκτη
δείκτη θέσης

Τις αγαπημένες σας τοποθεσίες

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να επισημάνετε μια θέση στους χάρτες. Με κάθε επόμενη επίσκεψη, αυτή η θέση θα εμφανιστεί στο χάρτη. Αυτό σας επιτρέπει να εντοπίσετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο χάρτη ραντάρ βροχή. Μπορείτε να προσθέσετε 3 θέσεις μέσω αυτής της σελίδας.

Option 1: search your location

Option 2: click on your location on the map

Option 3: enter GPS location.
Γεωγραφικό μήκος
Γεωγραφικό πλάτος
Save your location
Save as
Select a position